“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เอกชัย  นันทพลชัย. 2562. SketchUp 2019 ออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ. นนทบุรี: ไอดีซีฯ.341 หน้า. 345 บาท.

 

         เรียนรู้การออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม "SketchUp 2019" พร้อมวิธีเรนเดอร์ภาพให้สวยงามสมจริงด้วย "V-ray" ตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานด้านต่างๆ จากวิธีสอนที่เข้าใจง่าย ไม่ข้ามขั้นตอน ทำตามได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การวาดเส้นสองมิติ เปลี่ยนให้เป็นโมเดลสามมิติ กำหนดเวลาของแสงและเงา ใส่พื้นผิวและลวดลาย การนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ จนถึงเทคนิคขั้นสูงอย่างการสร้างรูปทรงที่ซับซ้อน การใช้โปรแกรมเสริมเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น ดังเช่น V-ray สำหรับเรนเดอร์ภาพให้มีแสงสีและพื้นผิวสมจริง การเพิ่มโมเดลที่สร้างลงในแผนที่ของ Google การจัดเรียงผลงานทำพรีเซนเตชัน รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพโดยไม่ตกหล่น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด