“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พระเฮมิน. 2561. จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง โดย. อาสยา  อภิชนางกูร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ. 203 หน้า. 195 บาท.

 

         "ไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ เราเองก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน" แม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบ แม้จะเคยทำผิดพลาด แม้จะเจอกับเรื่องราวนานัปการที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปได้  ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และยอมรับโลกใบนี้ไปด้วยกัน ผ่านหนังสือ "จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง" เล่มนี้ ที่จะช่วยให้เรารักและพัฒนาตนเอง เพื่อให้จิตใจเติบโต และได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง หวังว่าคำสอน คำแนะนำของ "พระเฮมิน" ท่านจะช่วยนำทางแก่ทุก ๆ คนดั่งตะเกียงไฟในความมืด แม้เราจะเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจิตใจของเราทุกคนสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยตนเอง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,331
ปีนี้
5,218
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด