“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อภิสิทธิ์  หมื่นนาค. 2562. คู่มือสอนลงสีด้วยปากกามาร์คเกอร์ = Let's Learn How to Coloring With Markers. กรุงเทพฯ: Let's Comic. 144 หน้า. 299 บาท.

 

         หนังสือสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดและลงสีด้วยปากกามาร์คเกอร์ โดยเริ่มแนะนำตั้งแต่การเลือกซื้ออุปกรณ์ พื้นฐานการวาดแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการวาดภาพพร้อมฉากหลังแบบสมบูรณ์ อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมเปิดเผยเทคนิคส่วนตัวต่าง ๆ อีกมากมายจากศิลปินคุณภาพ "J illustrator" ที่คุณสามารถนำไปทดลองและประยุกต์ใช้กับการวาดของคุณได้จริง!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,820
ปีนี้
19,057
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด