“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

ช่วงเวลาของการเข้าใช้บริการ
06.30-07.30 น.
11.10-12.10 น.
14.10-17.00 น.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,874
ปีนี้
22,175
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด