“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ท่านชอบอ่านหนังสือประเภทใดบ้างต่อไปนี้
หนังสือเรียน / หนังสืออ่านประกอบ
วรรณกรรม (นวนิยาย/เรื่องสั้น/รางวัลซีไรต์/นวนิยายแปล)
วารสาร / นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,582
ปีนี้
45,898
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด