“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่. 2562. การควบคุมอารมณ์ไม่จําเป็นต้องอดกลั้น โดย กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : วารา พับลิชชิ่ง. 320 หน้า. 289 บาท.

 

          ทุก ๆ อารมณ์ของคุณล้วนมีประโยชน์ต่อตัวคุณทั้งนั้น ระบบการรรับรู้ของคุณต้องการการคัดกรองว่าอารมณ์นี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นหรือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย? หรือเป็นสติปัญญาขึ้นไปอีกขั้น? เตือนให้คุณรับรู้ถึงปัญหาที่ลึกลงไปที่คุณไม่เคยรับรู้มาก่อน ผู้ที่มีอีคิวสูงจะสามารถรักษาสมดุลความรู้สึกและเหตุผล จะไม่ปล่อยให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ในสภาวะควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิง ข้อมูลสำคัญจำนวนมากที่ถูกเปิดเผยออกมาเพราะอารมณ์ถูกกรองทิ้งจากการรับรู้ส่วนตัวอย่างง่ายดาย ขอให้เตือนตัวเองเสมอ ให้ฝึกจนเป็นนิสัย ฝึกรับรู้อารมณ์ตัวเองและจงเป็นเพื่อนกับมัน ความคิดพิจารณาในอารมณ์สุดท้ายจะซึมลึกเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณ และจะทำให้อีคิวคุณเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ วัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,674
ปีนี้
2,674
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด