“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เวลาเปิดทำการ     : วันจันทร์-พฤหัสบดี   เวลา 06.30 – 17.00 น.    

                           : วันศุกร์                     เวลา 11.00 – 16.00 น.              

เวลาเปิดให้บริการ : เช้า           เวลา 06.30 – 07.30 น.

                             กลางวัน    เวลา 11.20 – 12.10 น.

                             เย็น          เวลา 14.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง : ตึก 4 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2251-6836, 0-2252-7002 ต่อ 141

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
905
ปีนี้
12,843
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด