“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กอบเกียรติ  สระอุบล. 2561. พัฒนา iot บนแพลตฟอร์ม arduino และ raspberry pi. กรุงเทพฯ : อินเตอร์มีเดีย. 592 หน้า. 345 บาท.

 

         ปัจจุบัน Internet of Things (IoT) เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย IoT หมายถึงสิ่งของต่างๆ ที่มีการทำงานต่อกันเป็นเครือข่าย สามารถสื่อสารรับส่งข้อมูลถึงกันได้อัตโนมัติ หรือทำงานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ ซึ่ง IoT จะเป็นกลไกสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้
         หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับ   Internet of Things (IoT) ตั้งแต่เริ่มต้น นับจากการเริ่มติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รู้จักชนิดของอุปกรณ์บอร์ดสำหรับการพัฒนา IoT การเขียนโค้ดโปรแกรมพื้นฐาน การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การโปรแกรมควบคุมบอร์ด การใช้ Raspberry Pi การใช้กล้อง การสร้างระบบตรวจจับและรู้จำใบหน้า รวมถึงตัวอย่างการพัฒนา ได้แก่ IoT Car ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ระบบเตือนผู้บุกรุกโดยทำการบันทึกภาพแล้วส่ง Line โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพและตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,674
ปีนี้
2,674
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด