“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คาร์เตอร์, ฟิลิป. 2551. ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด แปลจากเรื่อง IQ AND APTITUDE TESTS โดย รัชนี  เอนกพีระศักดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล. 192 หน้า. 185 บาท.

 

          "ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด : IQ and Aptitude Tests" เล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อวัดศักยภาพสู่ความสำเร็จของคุณ ขณะที่แบบทดสอบไอคิวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อวัดเชาวน์ปัญญา ปัจจุบันคุณอาจจะต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งสองประเภทมากขึ้น ทั้งในการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และในกระบวนการประเมินผล เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยคำถามใหม่ถอดด้ามถึง 350 ข้อ พร้อมคำตอบ คำอธิบาย และข้อแนะนำง่ายๆ เพื่อประเมินผลการสอบของคุณ คำถามในแบบทดสอบนี้แบ่งเป็นแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคำ ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข ซึ่งจะช่วยประเมินและพัฒนาคุณในด้านทักษะการใช้คำ เชาวน์ตัวเลข และทักษะด้านมิติได้เป็นอย่างดี

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,674
ปีนี้
2,674
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด