“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ดนัย  วงษา. 2559. ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์. 246 หน้า. 240 บาท.

 

         หนังสือ "ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC" เล่มนี้ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้สอบซึ่งกำลังมองหาตำราที่ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC ที่มีโจทย์ฝึกทำเยอะๆ รวมทั้งมีเทคนิคพิเศษใช้ในการทำข้อสอบ ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ง่าย อธิบายอย่างละเอียด และยังสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ด้วย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบมากนัก และยังสามารถนำไปต่อยอดในการสอบหรือศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,674
ปีนี้
2,674
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด