“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุพจน์  สง่าทอง และปิยะ  นากสงค์. 2562. การเขียนโปรแกรมภาษา Python. กรุงเทพฯ : รีไวว่า. 216 หน้า. 199 บาท.

 

     คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมย่อย และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ซับซ้อนขึ้น การจัดการไฟล์ การตรวจจับความผิดพลาด และการประยุกต์ใช้ไลบรารีในการเขียนโปรแกรม GUI ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานการเขียนภาษาไพธอน ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเกม และแอพพลิเคชันแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,676
ปีนี้
2,676
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด