“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

แดนน์มิลเลอร์, สก็อต. 2562. 1 ปีที่พวกเราจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย แปลจากเรื่อง The Year Without a Purchase โดย กุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ. กรุงเทพฯ : พราว. 263 หน้า. 220 บาท.

 

         "Scott Dannemiller" ผู้เขียนหนังสือ "The Year without a Perchase" กับภรรยา ตัดสินใจทำภารกิจไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นนาน 1 ปี หนึ่งปีอันเต็มไปด้วยความท้าทายนี้ แสดงให้เห็นว่านอกจากเขาจะสามารถใช้ชีวิตด้วยการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้แล้ว เขายังค้นพบความสุขและความหมายของชีวิตในความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเติมเต็มชีวิตของเขาได้มากกว่าการบริโภค ชวนให้คิดว่า หากเราเปลี่ยนมุมมองต่อการซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นมากมายในชีวิตของเราแล้ว เราจะพบอะไรทดแทน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,676
ปีนี้
2,676
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด