“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พิมาน  แจ่มจรัส. 2556. เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 752 หน้า. 420 บาท.

 

         ตำราหรือสารคดี "เขียน" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "พิมาน แจ่มจรัส" ที่เขียนขึ้นอย่างกล้าหาญอดทน เพราะมีความยาวหลายร้อยหน้า จัดเป็นตำราการเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเล่มหนึ่งของเมืองไทย เนื้อหาในเล่มมีเรื่องต่างๆ ว่าด้วย "การเขียน" อาทิ ความเป็นมาของการเขียนหนังสือในประเทศไทย กลยุทธ์การเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ การเขียนบทโทรทัศน์ การเขียนบทภาพยนตร์ และอีกมากมาย เหมาะสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิดแนวเขียนจากหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานเขียนของคุณได้มากที่สุด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,676
ปีนี้
2,676
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด