“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นะงุโมะ, โยะชิโนะริ. 2560. ยิ่งหิวยิ่งอายุยืน โดย พิมพ์รัก  สุขสวัสดิ์. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 174 หน้า. 165 บาท.

 

         “ ยิ่งหิวยิ่งอายุยืนจริงหรือ มาอ่านรีวิวแล้วตัดสินกันเองดีกว่า คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 482 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “ยิ่งหิว ยิ่งอายุยืน” ค่ะ =ภาพรวม= หนังสือเล่มนี้เขียนโดยแพทย์ญี่ปุ่นที่เคยเขียนหนังสือชื่อ “ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี” ที่ครูเคยรีวิวไว้นานแล้ว เนื้อหาคล้ายเล่มเก่าแต่จะเน้นไปที่ประเด็นอายุยืนมากกว่าเล่มที่แล้ว สิ่งที่ผู้รีวิวรู้สึกยินดีกับคุณหมอไปด้วยจากการอ่านเล่มสองของคุณหมอก็คือ “รู้สึกว่าคุณหมอได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ” 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,331
ปีนี้
5,218
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด