“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สมยศ  ศุภกิจไพบูลย์. 2562. กัญชารักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 255 หน้า. 225 บาท.

 

         ถือเป็นความหวังของผู้ป่วยที่จะมีโอกาสหายได้เชื่อเลยว่ารักษาได้จริง เพราะเห็นกับตาจากคนใกล้ตัวที่ใช้กัญชารักษาโรคมะเร็งตับปรากฎว่าก้อนมะเร็งยุบลงจนเห็นได้ชัด ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ากัญชามีฤทธิ์รักษามะเร็งได้จริง จึงเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,331
ปีนี้
5,218
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด