“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

รยู, แทโฮ. 2562. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ แปลจากเรื่อง Education is Hope in the Era of the Fourth Industrial Revolution โดย ตรองสิริ  ทองคำโส. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 188 หน้า. 225 บาท.

 

         การศึกษาที่กล่าวถึงในเล่มนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ๆ เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย หนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่า ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น เรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการบูรณาการสหวิทยาการ ยุคแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแหล่งความรู้มหาศาลและฟรี เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นใจจากนวัตกรรมเด่น ๆ เช่น LoT, AI, ML, VR, AR, MOOC, Big Data, Blockchain และอีกมากมาย คุณจะพบเคล็ดลับที่น่าสนใจว่า เราจะนำเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้กับการเรียนรู้และสอดคล้องกับทักษะที่ยุคสมัยใหม่ต้องการได้อย่างไร เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้อย่างมีคุณภาพ!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,329
ปีนี้
5,216
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด