“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เหยา เหยา. 2560. คุณเป็นคนปกติหรือไม่ โดย ธนาพร  สังขวุฒิชัยกุล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู. 381 หน้า. 345 บาท. 

 

         หนังสือเล่มนี้สามารถบอกคุณได้ว่า จิตวิทยาคืออะไรและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้าง เพราะจริง ๆ แล้วจิตวิทยานั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น คุณเคยรู้หรือไม่ว่าความฝันของคุณสามารถใช้หลักจิตวิทยามาตีความ ความฝันของคุณนั้นบ่งบอกความคิดของคุณได้ว่าช่วงเวลาก่อนความฝัน คุณคิดและรู้สึกอย่างไร หรือแม้แต่การวิเคราะห์เชิงเหตุผลของฆาตกร ก็จำเป็นต้องใช้หลักทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจใดที่ทำให้ฆาตกรลงมือก่อเหตุ การเลือกใช้อาวุธสังหารเหยื่อของฆาตกรมาจากเหตุการณ์ในอดีตของตัวฆาตกรเองหรือไม่ มาค้นหาคำตอบพร้อมกันในเล่ม!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,329
ปีนี้
5,216
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด