“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฟุคะโบริ, มายุมิ. 2562. โยคะนิ้ว แปลจากเรื่อง Donnani karada Ga Katai Hito Demo Dekiru Yubi Dake Yoga โดย เมธินี  นุชนาคา. กรุงเทพฯ: อรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 151 หน้า. 195 บาท.

 

         "โยคะนิ้ว" เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายการกดจุดบำบัดตามตำแหน่งเส้นลมปราณของจีน เพื่อปรับสมดุลพลังงานในร่างกาย ช่วยเสริมกำลังให้กับอวัยวะ และบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วย โยคะนิ้วแบบฉบับ "ฟุคะโบริ" (ผู้เขียน) เน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วมือกับสมอง เพื่อช่วยให้การสั่งงานของสมองดีขึ้น เลือดลมไหลเวียนดี และนิ้วกับการหายใจ ซึ่งให้ผลดีไม่ต่างจากการเล่นโยคะทั้งตัว ในแต่ละท่าจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,329
ปีนี้
5,216
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด