“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นพพิชญ์  ประหวั่น. 2562. คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย. 384 หน้า. 195 บาท.

 

          เรียบเรียงคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยทั้งสิ้น 360 คู่ จัดเรียงตามเสียงอ่านพินอิน a-z เนื้อหาประกอบด้วยชนิดของคำ วลีน่ารู้ คำที่มีความหมายตรงกันข้าม และประโยคตัวอย่างที่แสดงการใช้คำศัพท์นั้นๆ เสริมด้วยข้อสังเกตการใช้คำศัพท์บางคู่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาจีนกลางสามารถจดจำคำศัพท์เหล่านี้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด