“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

มัลลิกา  กลิ่นประยงค์. 2562. จุดสตาร์ท วิ่งสู่ชีวิตใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 183 หน้า. 240 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้นําเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ 10 สัปดาห์สู่ชีวิตใหม่ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร้อยเรียงและถ่ายทอดผ่านเรื่องราวหน้าบันทึกของนักวิ่งฝึกหัดคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสวมรองเท้า และเริ่มวิ่งจากก้าวแรกไปจนถึงเส้นชัย ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย โดยมีคําแนะนําจากมิตรสหายสายวิ่งของเธอและนักวิ่งรุ่นพี่ รวมถึงแรงบันดาลใจจากบทสัมภาษณ์ของเหล่านักวิ่งตัวจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อคุณได้ร่วมวิ่งไปบนตัวอักษรกับเธอแล้ว คุณน่าจะเกิดแรงบันดาลใจในการวิ่งไม่มากก็น้อย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด