“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

คะมะริ,  มะเอะดะ. 2561. เทคนิคทำสไลด์ นำเสนออะไรก็ผ่านใน 3 แปลจากเรื่อง Shanai Prezen nn Shiryou Sakusei Jyuisu โดย ทินภาส พาหะนิชย์. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 181 หน้า. 250 บาท.

 

         เทคนิคพรีเซนต์งานแบบเหนือชั้น ที่ช่วยให้คุณโน้มน้าวใจคนฟังได้ถึง 90% ตั้งแต่ยังไม่ทันอ้าปากพูดหนังสือสุดฮิตจากญี่ปุ่น

-  ตำแหน่งใดบนสไลด์ที่วางรูปภาพแล้วคนฟังจะประทับใจมากที่สุด
-  ทำไมการใช้ “คำสั้น ๆ” ถึงโน้มน้าวใจคนได้ทรงพลังกว่า
-  ตั้งชื่อหัวเรื่องอย่างไรให้นำเสนอผ่านตั้งแต่ยังไม่เริ่มพูด
-  ข้อความสำคัญที่สุดควรถูกวางไว้ตรงตำแหน่งใด
-  กราฟแบบไหนคือ “หายนะ” สำหรับการนำเสนองาน

         ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือที่ขายดีที่สุดจากญี่ปุ่นเล่มนี้ แล้วคุณจะเดินเข้าห้องประชุมได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะพูดไม่เก่งหรือประหม่าแค่ไหนก็ตาม เพราะคุณเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จไปแล้ว 90% ตั้งแต่ตอนที่เตรียมสไลด์นั่นเอง!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
268
ปีนี้
9,605
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด