“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

พี่มุก. 2562. Lecture สรุปเข้มเคมี ม.ปลาย. กรุงเทพฯ: คาร์เปเดียมเมอร์. 194 หน้า. 209 บาท.

 

         สรุปเนื้อหา "เคมี ม.ปลาย" ครบถ้วนแบบจัดเต็ม จัดลำดับตามความสำคัญของเนื้อหาแบบเป็นขั้นเป็นตอน อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบคำอธิบาย ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นและจดจำได้เร็วขึ้น ช่วยเตรียมความพร้อมทบทวนบทเรียนก่อนสอบ!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
268
ปีนี้
9,605
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด