“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เคะอิโกะ, ซะโต้. 2562. แค่นอนดีก็ผอมได้ แปลจากเรื่อง Nerudake Kantan! Oyasumi Diet โดย กาญจนี  สวยสมพล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 105 หน้า. 165 บาท.

 

         "การนอนหลับ" เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับพวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ การปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อน ฟื้นฟูตัวเองจากความเหน็ดเหนื่อย ให้เซลล์ในร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองนั้นจำเป็นต้องใช้เวลานอนหลับในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่เพียงแค่นอนให้เยอะๆเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นอนถึง 10 ชั่วโมงแต่ทำไมความเหน็ดเหนื่อยยังคงเหลืออยู่ ตื่นได้ยาก สาเหตุอยู่ที่ "คุณภาพการนอน" การนอนหลับอย่างมี "คุณภาพ" สำคัญกว่า "ปริมาณ" เมื่อเราได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพ ร่างกายจึงเริ่มรีเซ็ตและดูแลสุขภาพได้ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญต่อการไดเอทอีกด้วย!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
906
ปีนี้
12,844
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด