“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ลีฟเอบีซี. 2257. E-Mail & Telephone Tips for Work เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ ฉบับมืออาชีพ โดย กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 379 หน้า. 299 บาท.

 

        คือคู่มือของเพื่อนวัยทำงานอย่างแท้จริง เนื้อหาในเล่มจะมาช่วยฝึกทักษะการเขียนอีเมลและการโต้ตอบโทรศัพท์ อัดแน่นด้วยเนื้อหารวม 30 หมวด ที่ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันนัดหมายทางธุรกิจ นัดเจรจาธุรกิจ ติดต่อซื้อขาย สอบถามผลิตภัณฑ์ การต่อรองราคา และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รู้จักโครงสร้างการเขียนอีเมล เรียนรู้จากตัวอย่างอีเมลที่คัดมาโดยเฉพาะ พร้อมทั้งบทแปลภาษาไทย แบบฝึกเขียนประโยค สำนวนคุยโทรศัพท์ ตัวอย่างบทสนทนา อีกทั้งเกร็ดภาษาและเคล็ดลับทางธุรกิจสุดเจ๋งให้นำไปใช้งานได้จริง ยิ่งไปกว่านั้นยังมี "MP3" สำเนียงเจ้าของภาษาสำหรับฝึกฟัง พูด ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
906
ปีนี้
12,844
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด