“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

โรมาน, ซาเนยา. 2562. คำสอนจากโอริน แปลจากเรื่อง Living with joy โดย ภัทริณี เจริญจินดา. สมุทรปราการ: โอ้มายก้อด. 235 หน้า. 250 บาท.

 

         คุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตที่ดิ้นรนและเจ็บปวดไปตลอด สาส์นจาก "โอริน" จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตจากระดับคลื่นพลังงานที่สูงขึ้น ขยายมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตและความสัมพันธ์ "คําสอนจากโอริน" ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตทางจิตวิญญาณ ในแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง ค้นพบพลังภายใน และเข้าถึงความจริงของตัวคุณ เมื่อคุณเรียนรู้วิธี...
         รักตัวเองและให้ค่าตัวเอง รู้จักกฎของการรับและการเพิ่มพูน เชื่อมั่นในตัวเองและนับถือตัวเองเพิ่มขึ้น เชื่อมต่อกับตัวตนส่วนลึก และตัวตนย่อย เข้าถึงความสงบภายใน คลายสิ่งปิดกั้นภายใน กระจ่างในความตั้งใจและแรงจูงใจ มองชีวิตอย่างเป็นภาพรวม มีชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายขั้นสูง และอีกมากมาย "คําสอนจากโอริน" จึงเป็นภูมิปัญญาไร้กาลเวลาที่ได้รับการ "สื่อ" จากจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานขั้นสูงซึ่งเรียกตัวเองว่า "โอริน"  "ฉันคือครูทางจิตวิญญาณ ฉันอยู่ในมิติที่วิทยาศาสตร์ของเธออธิบายไม่ได้" 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
547
ปีนี้
9,884
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด