“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

สุทธิพันธุ์  แสนละเอียด. 2561. ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับ ช่างคอม มืออาชีพ 2019. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 428 หน้า. 295 บาท.

 

         ได้แนะนำการเลือกซื้อ เจาะลึกอุปกรณ์คอมอย่างละเอียด สอนติดตั้งประกอบเครื่องคอม การลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ เสริมเทคนิคที่ช่วยวิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปัญหา การนำแอพฯ บนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงแนะนำเทคนิคใหม่ ๆ อาทิ การส่งภาพถ่ายด้วย Wi-Fi จากสมาร์ทโฟนไปยัง Windows 10 ที่มากกว่าแค่การเป็นช่างคอม แต่ต้องเป็นช่างคอม 4.0 ในยุคเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
546
ปีนี้
9,883
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด