“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

โยอิจิ,  อิโนะอุเอะ. 2561. ว่างงานแต่ไม่ว่างเงิน โดย มนชนก มากบุญประสิทธิ์. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต. 191 หน้า. 215 บาท.

 

         "อิสรภาพทางการเงิน" คำนี้คุณนึกถึงอะไร "ได้ทำงานอย่างมีอิสระภาพตามแต่ใจต้องการ"  "ไร้ความเครียด"  "สนุกกับชีวิต" แต่ความจริงเป็นเช่นไรหรือ ถ้าทำตามใจชอบจริง ๆ ไม่มีงานเข้ามาหรอกครับ ไม่มีเงินด้วยเหมือนกัน แถมพอมีงานเข้ามาจนยุ่งก็พานหวาดหวั่นว่า "เดือนหน้าจะไหวไหมนะ"  "หลังจากนี้เอายังไงดี" หนังสือเล่มนี้บอกเล่าวิธีการและวิธีคิด เพื่อให้คุณไม่ต้องลำบากเรื่องงานอีกตลอดชีวิต!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
546
ปีนี้
9,883
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด