“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

นาวาร์โร, โทมาส. 2562. คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต แปลจากเรื่อง Kintsugi โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ. กรุงเทพฯ: มูฟ พับลิชชิ่ง. 456 หน้า. 359 บาท.

 

         "คินสึงิ (Kintsugi)" คือปรัชญาการซ่อมแซมภาชนะที่แตกบิ่นเสียหายด้วยรักทองของชาวญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่าถ้วยชามที่แตกบิ่นนั้นไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรซ่อมมันด้วยรักทอง เพื่อให้พวกมันกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง... ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนนั้น ล้วนหลีกหนีความเจ็บปวดทางใจไม่พ้น เช่น การต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักหรือสิ่งที่เป็นที่รัก เผชิญกับอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลต่อชีวิต แม้แต่ความเจ็บปวดที่ต่อเนื่องมาจากอดีตอย่างการถูกทำร้ายจิตใจในวัยเด็ก เป็นต้น ซึ่งบาดแผลทางใจเหล่านี้ควรได้รับการเยียวยาและสมานให้กลับมาดีดังเดิม ดังนั้นปรัชญาคินสึงิจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อซ่อมแซมบาดแผลทางใจที่หนักหนาและค้างคา เพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น และเข้าใจผู้ที่ยังเจ็บปวดคนอื่นๆ มากขึ้น "คินสึงิ (Kintsugi) ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต" เขียนโดย "โทมาส นาวาร์โร" จิตแพทย์ชื่อดังชาวสเปนที่มีประสบการณ์รักษา "ผู้บาดเจ็บทางใจ" มายาวนานหลายสิบปี ดังนั้น นอกจากหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอปรัชญาล้ำค่าในการเยียวยารักษาใจจากอดีตที่สืบทอดมายาวนานแล้ว ผู้อ่านจะยังได้พบกับเคสตัวอย่างจากชีวิตจริงมากมายของคนที่ถูกทำร้ายจิตใจจนแตกหักยับเยินที่ผู้เขียนได้พบเจอ และร่วมกันรักษาด้วยวิถีคินสึงิจนมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งแรงบันดาลใจและตัวอย่างให้ทำตาม

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
546
ปีนี้
9,883
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด