“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

มาเอดะ, ยูจิ. 2563. จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง โดย รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต. 279 หน้า. 245 บาท.

 

         รู้หรือไม่ว่าสมุดโน้ตเป็นเหมือน "สมองที่สอง" ที่จะช่วยให้สมองที่หนึ่งโล่ง และพร้อมรับเรื่องราวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เรื่อย ๆ ทั้งยังช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ อย่างที่ควรจะเป็น โดยไม่ทำให้เสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไป ด้วยเทคนิคการจดโน้ตที่ช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตในทุกด้านดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์!
         เทคนิคการจดบันทึกที่คุณจะได้อ่านในหนังสือ "จดโน้ตขั้นเทพ เปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง" เล่มนี้ ต่างจากการจดบันทึกทั่วไปที่เราใช้จดเพื่อกันลืม แต่เป็นการจดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารต่าง ๆ เมื่อเราจดบันทึกมากขึ้น ความสามารถในการรับสาร การวางโครงสร้าง และการถ่ายทอดข้อมูลออกมา จะพัฒนาและช่วยให้เราสามารถเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการพูดให้ออกมาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตัวเองอีก 1,000 ข้อ และหลักการชีวิตของผู้คน 1,000 คน สำหรับคนที่รู้สึกสับสน ยังไม่แน่ใจหลายอย่างในชีวิต อยากให้ลองทำแบบทดสอบนี้ หรืออ่านหลักการชีวิตของคนอื่นดู เพื่อเป็นตัวช่วยในการหาหลักการชีวิตของตัวเอง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
15
ปีนี้
16,252
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด