“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คาบาซาวะ,  ชิออน. 2563. ศิลปะของการปล่อยของ แปลจากเรื่อง  Manabi wo Kekka ni Kaeru Output Taizen โดย อาคิรา รัตนาภิรัต. กรุงเทพฯ: แซนด์คล๊อคบุ๊คส์. 340 หน้า. 420 บาท.

 

         คุณคิดว่า "คนอ่านหนังสือเดือนละ 3 เล่ม" กับ "คนอ่านหนังสือเดือนละ 10 เล่ม" ใครจะพัฒนาได้มากกว่ากัน? คำตอบของคนส่วนใหญ่คงคิดว่า คนที่อ่านหนังสือมากก็จะมีความรู้มากพอให้นำไปพัฒนาตนเอง แต่ที่จริงแล้วการอ่านหนังสือคือการนำเข้าข้อมูล หรือ Input ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่การจะชี้ชัดว่าคนเราได้เกิดการพัฒนาตนเองไปบ้างแล้วหรือยังนั้นไม่ได้ขึ้นกับปริมาณ Input หากแต่เป็นประมาณการของการ "ปล่อยของออก" หรือการสร้าง Output ต่างหาก
         หนังสือเล่มนี้ จะชวนทุกคนที่มีใจมุ่งมั่นอยากพัฒนาตนเอง ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิต มาร่วมกันลงรายละเอียดลึกไปใน Output หรือ "ศิลปะของการปล่อยของ" ผ่านหลักการสำคัญสามข้อ "พูด - เขียน - ทำ" ที่จะเข้ามาประกอบสร้างร่วมกับการเติม Input เข้าไป จนกลายเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่สมบูรณ์

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,808
ปีนี้
19,045
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด