“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โฮริ,  มาสะตะเกะ. 2563. Lifehack มูฟออนชีวิต เริ่มคิดแบบเล็ก ๆ แปลจากเรื่อง Lifehack Taizen โดย จุฬาลักษณ์ กรณ์สกุล. กรุงเทพฯ: แซนด์คล็อค บุ๊คส์. 336 หน้า. 400 บาท.

 

         ถ้ามีคนบอกว่า "ชีวิตคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพฤติกรรมเพียงเล็ก ๆ   น้อย ๆ" คุณจะเชื่อหรือไม่?... เรามักคิดกับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปดังใจนั้น จำเป็นต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ หรือไม่ก็ต้องลงมือทำอะไรที่โดดเด่นไปจากปกติ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์สำคัญครั้งใหญ่หรือเรื่องน่าตกใจอาจเป็น "เหตุจูงใจ" ก็จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันต่างหากที่ถือว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม" หรือที่เรียกกันว่าสิ่งที่ทำจนเป็นนิสัยนั่นเอง
         การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำจนเป็นนิสัยไม่จำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจครั้งใหญ่ และไม่จำเป็นต้องทนกันฟันพยายามทำอะไรอย่างต่อเนื่อง แค่เพียงลองเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวันด้วยวิธีลัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เราก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด และนั่นก็คือ "Lifehack" นั่นเอง

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,807
ปีนี้
19,044
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด