“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซง, ซุกฮี. 2563. ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน โดย วรวุฒิ ขาวเงิน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู. 222 หน้า. 235 บาท.

 

         หนังสือที่สรุปเทคนิคการเขียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเวลา 150 ปี ด้วยเทคนิค O-R-E-O Map (Opinion Reason Example and opinion) ที่จะลับฝือมือการเขียนของคุณให้ยอดเยี่ยม ฉับไว จูงใจ ครบถ้วนในเล่มเดียว!
         การเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หรือผู้บริหาร ถ้าเขียนเก่ง สื่อสารฉับไว และจูงใจได้ในทุกสถานการณ์ ก็จะได้รับการยอมรับอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จะช่วยขัดเกลาทักษะการเขียนของคุณให้ยอดเยี่ยม ด้วยเทคนิค O-R-E-O MAP ที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก ซึ่งเหมาะกับคนที่คิดไอเดียไม่ออกหรือสื่อสารไม่เป็น ดังนี้...
    - Opinion (ความเห็น) นำเสนอความเห็นที่เป็นแกนกลางของเรื่อง
    - Reason (เหตุผล) พิสูจน์ข้ออ้างด้วยเหตุผลและหลักฐาน
    - Example (ตัวอย่าง) พิสูจน์อีกครั้งด้วยเหตุการณ์หรือตัวอย่าง
    - Opinion (ความเห็น) เน้นย้ำแก่นของเรื่องอีกครั้ง และยื่นข้อเสนอ (Offer)
         O-R-E-O MAP ที่ยอดเยี่ยมนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นเซียนแห่งการถ่ายทอดที่มั่นใจและคล่องแคล่ว จนได้ทุกสิ่งสมปรารถนา!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,806
ปีนี้
19,043
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด