“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชื่อภาษาไทย : ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 1

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

 

เรื่องย่อ : ได้จัดทำขึ้นโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะกับผู้ที่สนใจภาษาเกาหลีแม้ว่าจะไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเลยก็ตาม เนี่องจากมีคำอธิบายหลักการใช้ภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ โดยละเอียด พร้อมคำอ่านภาษาไทย และยังรวบรวมคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้จัดทำซีดีที่บันทึกเสียงโดยเจ้าของภาษาประกอบทักษะการฟังและการฝึกพูดเพื่อให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการวางรากฐานในการเรียนภาษาเกาหลีระดับสูงต่อไป

 

ผู้กำกับ : -

ผู้แต่ง : ฮัน ซองอิล

ประเภท : -

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8
ปีนี้
16,245
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด