“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

มีกิจกรรมจับไข่ นะคะ และของรางวัลที่น่าสนใจ (จากรูปภาพคือส่วนหนึ่งของรางวัล) กิจกรรมจับไข่จะเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 23 ในเวลาพักกลางวันนะคะ และมีร้านหนังสือที่น่าสนใจมาจัดจำหน่ายหลายสำนักพิมพ์ในราคาสบายกระเป๋านะคะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,677
ปีนี้
2,677
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด