“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

แจ้งให้ทราบนะคะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้บริการงานห้องสมุดในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
17
ปีนี้
16,254
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด