“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย โรงเรียนสตรี จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมชมห้องสมุด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,246
ปีนี้
9,735
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด