“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย โรงเรียนสตรี จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมชมห้องสมุด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,161
ปีนี้
29,404
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด