“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ห้องสมุดย่อยภายในโรงเรียน

1. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

4. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

5. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

6. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 2

7. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

8. ห้องอักษรศาสตร์รุ่นใหม่

9. ห้องสมุดตึก 2

10. ห้องสมุดตึก 8

11. ห้องสมุดตึก 9

12. ห้องสมุดตึก 55 ปี

13. ห้องสมุดตึก ศิลปะ

14. ห้องสมุดตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัตน์

15. ห้องสมุด ชมรมพุทธศาสนา

16. ห้องสมุด งานเกษตร

17. ห้องสมุด งานแนะแนว

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1. ห้อง ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล

2. ห้องบุษบาบัณ

3. ห้องฝรั่งเศส

4. ห้องเกียรติยศ (111)

5. ห้องพิพิธภัณฑ์หินแร่

6. สวนหินปิ่นหทัย

7. ห้องเรียนรวมนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

8. ห้อง SMaRT School

9. ห้องคอมพิวเตอร์

10. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

11. ห้องกิจกรรมชมรม

12. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

13. ห้องศิลปะ

14. ห้องสาธารณสุข

15. ห้องสมุดกลุ่มสาระ

16. ห้องสมุดตึกเรียน

17. ห้องดนตรีไทย

18. อาคารพุทธรักษา

19. ห้องพันธุวิศวกรรม

20. ห้องเคมีนาโนเทคโนโลยี

21. อาคารนันทนาการ

22. โรงพลศึกษา

23. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 ห้อง

24. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง

25. ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 2 ห้อง

26. สวนสมุนไพร

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

1. อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

2. ท้องฟ้าจำลอง

3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

6. วัดปทุมวนาราม

7. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สำนักพิมพ์มติชน

11. สำนักพิมพ์ไทยรัฐ

12. สำนักพิมพ์เดลินิวส์

13. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

14. พระที่นั่งวิมานเมฆ

15. โรงแรมตะวันนารามาดา

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,372
ปีนี้
76,672
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด