“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

       

         อาคารหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 1

                                                               

     1. ห้องโถงกลางชั้น 1 บริเวณอ่านวารสาร จุลสาร เกมเพื่อการศึกษา ตู้จัดแสดงหินและฟอสซิล เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการให้พริ้นต์งานต่าง ๆ

      

    2. ห้องนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล หนังสือวรรณกรรมซีไรต์ 

     

    3. ห้องหนังสืออ้างอิง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมุมหนังสือพฤกษศาสตร์              

     

    4. ห้องมัลติมีเดียให้บริการ CD, DVD ทุกประเภทพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับดู

      

    5. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และให้บริการนักเรียนในการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

     

    6.  ห้องหนังสือทั่วไปที่จะให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                            

      

    อาคารหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2

   

    7.  ห้องโถงกลางชั้น 2 มีบริการทีวีรับสัญญาณจานดาวเทียมไว้ให้บริการ 

      

    8. พิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จะมีชีวประวัติที่น่าสนใจพร้อมผลงานบทประพันธ์ที่มีชื่อเรื่องของท่าน มุมแสดงเงินตราต่างประเทศที่ท่านได้เก็บสะสมไว้และนำมามอบให้กับหอสมุดพร้อมสิ่งของที่เป็นประวัติส่วนหนึ่งของโรงเรียน

      

    

    9. ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini Theater) สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการนักเรียน     

    

   10. ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมรองรับ
การใช้สื่อ การเรียนการสอนทุกประเภท

      

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,674
ปีนี้
52,440
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด