“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

 1. ต้องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งที่เข้าใช้หอสมุดฯ และทุกครั้งที่จะยืมทรัพยากรหอสมุดฯ

 2. นักเรียนมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรหอสมุดฯ ได้ ดังนี้

    1) หนังสือ ยืมได้ 5 รายการ

              2) สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ 5 รายการ

              ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • หนังสือทั่วไป

กำหนดส่งคืน 7 วัน หากเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/ 1 รายการ

 • หนังสืออ้างอิงและหนังสือพระราชนิพนธ์

กำหนดส่งคืน 4 วัน หากเกินกำหนดปรับวันละ 5 บาท/ 1 รายการ

 • สื่อมัลติมีเดีย

กำหนดส่งคืน 4 วัน หากเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/ 1 รายการ

 1. กรณีไม่คืนตามกำหนดส่งและติดวันหยุดราชการ หรือ วันเสาร์ และอาทิตย์ นับรวมเป็นวันเกินกำหนดส่งด้วย

 

มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอสมุดฯ

 1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับหอสมุดฯ ทุกครั้ง

 2. ไม่นำกระเป๋าหนังสือ เป้สะพาย กระเป๋าเคียง และถุงใส่ของเข้ามาในหอสมุดฯ

 3. ไม่นำอาหาร น้ำ ของขบเคี้ยว ลูกอม เข้ามารับประทานในหอสมุดฯ

 4. ไม่ส่งเสียงดัง หรือพูดคุย อันก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น

 5. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษา หนังสือ และสื่อมัลติมีเดียของหอสมุดฯ โดยการไม่ตัด ฉีก ขีด เขียน หรือนำออกไปโดยไม่ผ่านการยืม

 6. นักเรียนคนใดที่กระทำการให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุ และครุภัณฑ์ ของหอสมุดฯ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,743
ปีนี้
25,248
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด