“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมาเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,130
ปีนี้
29,373
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด