“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คุณครูแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลียมาเยี่ยมชม
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,226
ปีนี้
9,715
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด