“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

นักเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เยี่ยมชมห้องสมุด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,159
ปีนี้
29,402
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด