“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

นพ.โอภาส-พญ.พวงทอง ชุตาภา ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 13 บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อปรับปรุงห้องเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
นพ.โอภาส-พญ.พวงทอง ชุตาภา ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 13 บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อปรับปรุงห้องเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,215
ปีนี้
9,704
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด