“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

Students from Sekolah Menengah Atas Kristen Barana Indonesia Visit Date 24/June/2015
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,472
ปีนี้
8,340
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด