“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

งานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม ณ ลานหน้าหอประชุม
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,486
ปีนี้
8,354
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด