“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนาความก้าวหน้าโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,207
ปีนี้
9,696
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด