“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ครูมลทนา เกียรติวัฒนกุลหัวหน้างานห้องสมุด...ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ คนผลัดเปลี่ยนหน้าที่เพื่อพักผ่อน ท่านจากไปพวกเราสุดอาวรณ์ แต่ได้เจอกันแน่นอนโอกาสมี
ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี ขอจงมีความสุขกายสุขใจ ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,156
ปีนี้
29,399
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด