“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คณะกรรมการจาก สพม.1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการจาก สพม.1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,130
ปีนี้
29,373
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด