“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คณะกรรมการจาก สพม.1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการจาก สพม.1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,450
ปีนี้
8,318
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด