“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

คณะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมมาเยี่ยมชมห้องสมุด วันพุธที่ 9 ธ.ค.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,466
ปีนี้
8,334
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด