“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ฮ่องกง และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,162
ปีนี้
29,405
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด