“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ฮ่องกง และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,250
ปีนี้
9,739
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด